راهنمای نویسندگان


راهنمای نگارش و شرایط پذیرش مقاله‏‌ها
- نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقاله سامانه نشریه جهت ارسال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش «ارسال مقاله» اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید.

- نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند.
 - چنانچه مقاله ای مستخرج از پایان نامه تحصیلی یا طرح پژوهشی خاصی باشد، نویسنده موظف است در صفحه اول مقاله اطلاعات دقیق پایان نامه یا طرح مربوطه را ذکر کند. در غیر این صورت در هر مرحله ای که نشریه متوجه عدم اطلاع رسانی نویسنده شود، مطابق مقررات برخورد می کند.
انواع مقالات

 نشریه «مطالعات کاربردی علم سنجی» مقالات پژوهشی اصیل و مروری نظام‌مند را می پذیرد.

* نشریه «مطالعات کاربردی علم سنجی» از پذیرش مقالات ترجمه ای معذور است.
ساختار مقالات
توجه: تا زمانی که ساختار مقاله استانداردهای اولیه مورد نظر نشریه«مطالعات کاربردی علم سنجی» را که در ذیل آمده است، نداشته باشد، مقاله جهت ارزیابی به داوران ارسال نمی شود. بنابراین، نویسندگان لازم است دقیقا ساختار مقالات خود را منطبق با قواعد مجله تنظیم نمایند.
اصلاحیه نظرات داوران:
نویسندگان محترم در صورت اصلاحیه مقاله بر طبق نظر داوران، لطفا موارد اصلاحی را در مقاله حتما با رنگ سبز مشخص کنید و در ابتدای مقاله جدولی قرار دهید که در یک ستون نظر داوران و در ستون دوم موارد اصلاحیه نویسنده نوشته شود. 
1. درج چکیده برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعداد واژه های چکیده باید بین 600 تا 800 کلمه و به صورت چکیده گسترده باشد.

2. درج کلیدواژه برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعداد کلیدواژه ها باید بین 6 تا 10 کلیدواژه باشد.

3. حجم مقاله حداکثر 8000 کلمه باشد.
فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می‌ شود و کلیه مکاتبات و اطلاع‌ رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد.
فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و 5. نامه پشتیبان.
 
4. مشخصات فردی نویسندگان

5. نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.

 
وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی‌های ذیل درج شود.
نکته: ایمیل نویسندگان باید ایمیل سازمانی یا دانشگاهی باشد.
درج کد ORCID برای نویسندگان الزامی است. برای دریافت این کد از طریق لینک زیر اقدام کنید: https://orcid.org/register
یک. اعضای هیات علمی
رتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور، پست الکترونیکی
 دو. دانشجویان
دانشجوی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری)، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی
سه. افراد و محققان آزاد
مقطع تحصیلی (کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی.
6. بخش تقدیر و تشکر: پیشنهاد می شود از مؤسسه‌های همکار و تأمین کننده اعتبار بودجه پژوهش نام برده شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته‌، یا در تهیه و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز تلاش نموده‌اند و نیز از افرادی که به نحوی در بررسی و تنظیم مقاله زحمت کشیده‌اند، با ذکر نام، قدردانی و سپاس‌گزاری شود. کسب مجوز از سازمان‌ها یا افرادی که نام آن‌ها برای قدردانی ذکر می‌شوند؛ الزامی است.

درج پانویس
* از اشاره مستقیم / غیرمستقیم به نام نویسنده / نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری شود.
*  اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.
* از نقل قول‌های مستقیم و طولانی پرهیز شود (لازم است حتماً در مقاله مشخص باشد کدام بخش از متن، نقل‌قول مستقیم است).
 ارجاعات درون متن
* به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.
*اطلاعات کامل ارجاعات درون متن حتما باید در بخش منابع مقاله نیز درج شود.
* برای تاریخ های قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود.1340ق / 1998م
* در صورتی که از یک نویسنده در یک سال، بیش از یک اثر منتشر شده و در متن مورد استناد قرار گرفته باشد، پس از ذکر سال انتشار با حروف (الف ، ب ... ) برای منابع فارسی یا (a , b) برای منابع انگلیسی از هم متمایز گردند.
* اگر منبع مورد استناد، دو یا سه نویسنده داشت، نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.
* اگر تعداد نویسنده ها بیش از سه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و پس از آن از عبارت «و دیگران» استفاده شود.
* اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد، با نقطه ویرگول؛ از هم جدا می شوند.
* در صورتی که نویسنده در متن به طور متوالی از یک منبع استفاده کرده باشد، باید نام منبع را تکرار کند (استفاده از عبارات: همان، همانجا، پیشین، همو نادرست است).
 
فهرست منابع پایانی
*** قرآن و نهج البلاغه به ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شده و در ردیف الفبایی قرار نمی گیرند.
* در بخش References که منابع به انگلیسی بر اساس شیوه‌نامه استنادی انجمن روانشناسان آمریکا (APA) درج می شوند، نام خانوادگی نویسنده به صورت کامل، اما از نام نویسنده ، صرفاً حرف اول درج می شود. مثال:Alston, W
* درج شناسه DOI برای مقالاتی که دارای این کد هستند، الزامی است.
* منابعی که در این بخش درج می شوند، حتما باید در متن استفاده شده باشند. (منابعی که صرفا برای مطالعه و آگاهی بیشتر مخاطب در متن معرفی شده اند، و در متن به آنها ارجاع داده نشده، نباید در بخش منابع درج شوند).
*نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.
* اگر چند اثر از یک نویسنده در یک ردیف الفبایی پشت سر هم قرار گرفتند، حتما باید نام نویسنده درج شود، استفاده از خط تیره برای عدم تکرار نام نویسنده نادرست است.
 
فرمت استناددهی
 7. روش استناد دهی نشریه «مطالعات کاربردی علم سنجی» APA است. نویسندگان موظفند همه استنادهای درون متنی و پایان اثر را دقیقا بر اساس این الگو درج نمایند.